Reklamacje i zwroty


Regulamin określający zasady zwrotu produktów kupionych w sklepie HappyClothes

 
 

§ 1 Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba dokonująca zakupu produktu w sklepie Happy Clothes;

2. Produkt – produkt znajdujący się w ofercie sklepu Happy Clothes ,który może być przedmiotem zwrotu zgodnie z § 2;

 

§ 2 Zwroty:

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. e-sklep Happy Clothes o odstąpieniu od niniejszej umowy (telofonicznie, drogą mailową, listem)

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, może to być również własnoręcznie sporządzone oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na formularzu należy wskazać rachunek do zwrotu należności.

4. Produkt powinien być w oryginalnym opakowaniu.

5. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrócony Produkt był objęty rabatem z uwagi na skorzystanie z karty rabatowej lub jednorazowego kodu (rabat nie jest ponownie naliczany).

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (nie ponosimy kosztów wysyłki zwrotnej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrot należy wysłać na podany adres: Happy Clothes, Odzieżowa 6, 71-502 Szczecin, tel +48 667 309 739

8. Zwracany produkt należy do nas wysłać najpóźniej 14dni od momentu poinformowania nas o zwrocie.

 

§ 3 Reklamacja i gwarancja:

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 (Zwroty pkt.7) niniejszego Regulaminu.